Воскресенье, 27 Декабрь 2015 11:28

Ағымды семинарлар

Кәсіби денгей дамыту үзбей өткізілетін оқыту жүйесі

График семинаров см. в рубрике Текущие семинары на главной странице в нижней части  

 1. Кәсіби есепшілердің (бухгалтерлер) біліктілігін көтеру бағдарламамен көзбе көз оқыту маусымның Тіркеу жалғастырылады.

2013-2017ж кәсіби бухгалтерлердің біліктілігн көтеру туралы есептілік ҚБҰ FIRST мүшелері 2017жылдың 1 ақпанына дейін бізге тапсыру тиіс.

 Есептілікте үзбей жылсайын 40 академ сағат көрсету тиіс

1.1.Салық және салық салу заңнамасындығы өзгерістер туралы шолу 
1.2. Азатаматтық құққық заңнамасындағы өзгерістер туралы шолу 
1.3. ХҚЕС өзгерістері туралы.
«FIRST» КБҰ мүшелері үшін академиялық сағаты 2120 тенге. 84800тенге 40ак.сағат.
Ұзімсіз кәсіби даму бағдарламасыныңқатысушыларына академиялық сағаты 2000тенге.
Барлық семинардан Бейне курс жазылған (кез келген күннен бастауға болады).
Барлық бағдарламамсы кәсіби бухгалтерлердің біліктілігін көтеру сағаты ретінде есепке алынады.       2. Бастапшы есепшілерге арналған оқыту -1С тәжірибесі 
 
3. .Қаржы құралдар.
4.  Қаржы мониторинг субъектілеріне арналған оқыту "Заңсыз алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы»  (Бастапқы, негізгі және мамандардың біліктілігін көтеру үәкілетті органнымен ұйғарылған бағдарлама бойынша оқыту) 9.30-16.20  24ак с. Тіркеу жүргізулүде..
 
5.. Сақтандырушыларға арналған оқыту Заңнама бойынша Ұлттық банк өкілі өткізеді және  ХҚЕС IFRS4 "Қаржы құралдар"   Оспанова Жанар
6. ХҚЕС IAS21-ге сәйкес және салық салу мақсатымен Валюта бағамының өзгерістерін есепке алу туралы оқыту қыркуйектің 19-да 
1)  Монетарлық немесе  монетарлық емес баптар.
2)  Валюта бағамының айырмашылығын есепке алу.
3) Импортпен сатып алынған тауарларды есепке алу.
4) Шетел командировкаларындағы валюта курсының айырмашылығын есепке алу. 
5) ХҚЕС және салық рәсімдері бойынша валюта бағамы өзгеруднен болған табыс/ шығындарды есепке алу
6) Нерезидент заңды тулғалардың қызметтеріне төленген шығындарды салық мақсатымен  еспеке алу. 7) Нерезидент жеке тулғалардың қызметтеріне төленген шығындарды салық мақсатымен  еспеке алу. 8) Сұрақтарға жауап беру.
Сонымен бірге біздң білікті мамандар валюта бағамының өзгерістерін есепке алу туралы консультация жүргізеді.
 
7.  сенбі күндері сағат 10-00нан 16-15 ке дейін Мемлекеттік Табыс комитетінің өкілдерінен жеке кәсіби табыс (ИПН) корпоративтік кәсіби табыс (кпн) ҚҚТ (НДС) электрондық шот фактура (ЭСФ) - банк және кәсіби ұйымдардың ақпараттық жүесіне сәйкес келтіру тақырыптан  оқыту  өткізіледі. Тіркеу үзіліссіз жүргізуліде.
8. Жаңа ХҚЕС IFRS15  Сатып алушалардан табыс тану.  Жүргізуші  Тіркеу үзіліссіз жүргізуліде. Бейне курс бар.
9.  Банктер және басқада қаржы ұйымдардың ҰХБ дың НҚАсымен және ХҚЕС рәсімімен есеп жүргізу 2016ж. сенбә күндері өткізіледі. Тіркеу үзіліссіз жүргізуліде.
2014-2016ж кәсіби бухгалтерлердің біліктілігн көтеру туралы есептілік ҚБҰ FIRST мүшелері 2017жылдың 1 ақпанына дейін бізге тапсыру тиіс. 1 ақпанға  дейін  есептілікте үзбей жылсайын 40 академ сағат үзбей көрсету тиіс.

10.  Бухгалтерлерді сертификаттау жалғасуда.

11. ХҚЕС IFRS13. Әділ құнды бағалау. Актив, міндететмелер жіне капиталдың әділ құннын  бағалау, соның ішінде өзіндік үлесті құралдар және берешек құралдардың әділ құны. Қаржы емес активтердің әділ құны.

12.   Бюджеттеу жоспардлау әдістері.

13.  Құнды қағаз нарығы. Құққық жағдайлар және есептеу  рәсімдері

14. Пайдаға салынатын салық  IAS12.  Кейінге қалдырылған салық 

15. Жаңа ХҚЕСтер IFRS14  КЕйінге қалдырылған тариф Жаңа ХҚЕС 

16. Жаңа ХҚЕСтер  IFRS15 Сатып алушылардан түскен табыс .Бейне курс бар. IFRS 16 Жалға тапсыру.  2016ж.   Тіркеу үзіліссіз жүргізуліде.

17 Активтерді құнсыздандыру ХҚЕС IAS39 и IFRS7, IFRS9. Сапасы төмен активтерге (соның ішінде кредиттерге) провзия есептеу .

18. Активтерді құнсыздандыру ХҚЕС IAS39 и IFRS7, IFRS9. Қаржы лизинг дебиторлық берешекті құнсыздандыру.
19. Валюта бағамының өзгерістерінің әсері IAS21
20. Кейінге қаодырылған салықтар  Пайдаға есептелген салық IAS12
 1. Негізгі акцияға пайда және сүюландыру
 2. Туынды қаржы құралдар  Хеджілеу  Опцион, СВОП.    Кредиттік-дефолт СВОПтары. Валюталық-пайыз СВОПтары. Определение справедливой стоимости по операции СВОПтың әділ құнын есептеу .
 3.  Базель капитал келісімі  Базель1, Базель2, Базель3. Пруденциал реттеу. Ішкі аудит, ішкі бақылау. 
 4. Бастаушы бухгалтерлерді оқыту.
 5. Шағын орта бизнес субъектілеріне арналған ХҚЕС  
 6. Ұйым басқармаларына ХҚЕС туралы оқыту. ХҚЕС қолдану ерекшелігі.
 7. Тәекел етуді басқару  (интегралданған жүйе)
 8. Инвестицияларды басқару. Инвестицияның нәтижелерін бағалау
 9. Медиации.негіздері
 10. Инициативті аудит ерекшілігі,  Салық салу Комитетінен жүргізүші қатысады.
 11. Ұйым қызметкерлері басқармасы және заңгерлер үшін және және кәсіби бухгалтерлердің біліктілігін  көтеру бағдарламасымен оқыту.  
 12. "Кәсіпкерлік кодексі  және Еңбек кодексі".

32.1. "Кәсіпкерлік кодексі " (8ак.с.) 
32.2. "Еңбек кодексі және заңнамаларға жаңа еңбек кодексіне байланысты өзгерістар"  

33. Software Project жүйелік талдау әдістері. Тренер Кан В. 
34.  Software Project тексеру тест арқылы талдау әдістері Тренер Кан В. 

35. Қаржы менеджмерт Емтиханға дайындау

36. Банк қызметі, сақтандыру және зейнет  қамсыздану пәннен емтиханға дайындау

37. Қаржы анализ

38. Несие пайызын шектеу әдістері

39.

40.

Қаржы министрлікке кәсііііби бухгалтерлердің біліктілігін көтеру туралы есептілік 15 ақпанға дейін тапсырылады.
"FIRST" КБҰ мүшелері ақпанның 1не дейін  2013жылдан 2106ж мезгілде біліктілігін көтеру туралы есептілік тиіс. "Soul Sista EXPERT" ЖШС Сертификаттарын тапсыру қажет емес. Олар бізде тіркелген. "FIRST" КБҰ мүшелері қантардың 2015ж 1нен бастап выданным "Soul Sista EXPERT" ЖШС  біліктілігін көтеру тиіс.  ДипИФР АССА (40ч) жәнеде басқа АССА модульдері қабылданады .

Кез келген тақырыптарға  оқытуды ұсынуға болады. (білікті мамандар жүргізуге іріктеледі).

 www.pobfirst.kz  сайтымызда семинарлардың тізімін көресіз 

                              Барлық семинардан бейне курс дайындалады.

Осы категориядағы басқа материалдар: « ХҚЕС жаңалықтары

Наши новости_каз

27.12.2015
Ағымды семинарлар

Кәсіби денгей дамыту үзбей өткізілетін оқыту жүйесі

График семинаров см. в рубрике Текущие семинары на главной странице в нижней части  

Толығырақ ...
13.08.2015
ХҚЕС жаңалықтары

IASB үш ХҚЕС-терге

IAS 12 Табысқа есептелген салық IAS 23 Берешекке есептелген шығындар және  IAS 28 Еңшілес компанияларға инвестици маңызды өзгерістер еңгізу туралы жобасын жалпы талқылауға дайындады

Annual Improvements to IFRS® Standards 2015–2017 Cycle (Exposure Draft)

Талқылау кезеңі 2016ж  12сәүірге дейін

___

IASB маңыздылық ұғымын қолдану тұралы жобасын жалпы талқылауға дайындады (Exposure Draft)

Талқылау кезеңі 2016ж  26 ақпанға дейін

 

Толығырақ ...
Все новости

Фотогалерея_каз

Наши партнеры_каз

 • Accurato
 • FinTax
 • 5
 • 6
 • 7